Correctura iurium
 
Encyklopedia PWN
Correctura iurium
[łac., ‘naprawienie szkody’],
projekt kodyfikacji polskiego prawa ziemskiego koronnego, sporządzony 1532, zw. także korekturą Taszyckiego (od nazwiska sędziego krakowskiego, członka 6-osobowej komisji, która przygotowała projekt);
był oparty na Statucie Łaskiego, późniejszych konstytucjach sejmowych i edyktach królewskich; projekt usuwał sprzeczności w przepisach, wprowadził znaczne przeróbki i 17 nowych artykułów; wydrukowany 1532, został odrzucony przez izbę poselską na sejmie 1534, ponieważ szlachta nie chciała kodyfikacji prawa, obawiając się, że wzmocni ona władzę królewską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia