Cooka, Wyspy. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Cooka, Wyspy. Ustrój polityczny.
Wyspy są terytorium autonomicznym swobodnie stowarzyszone z Nową Zelandią. Głową państwa jest królowa brytyjska, reprezentowana przez swojego przedstawiciela. Rząd Nowej Zelandii jest reprezentowany przez wysokiego komisarza. W polityce wewnętrznej wyspy mają całkowitą samodzielność, natomiast sprawy polityki zagranicznej i obrony znajdują się w gestii Nowej Zelandii. Władza ustawodawcza należy do Zgromadzenia Ustawodawczego liczącego 25 członków, wybieranego na 5 lat. Organem doradczym rządu jest Rada Wodzów (Ariki), złożona z 15 dziedzicznych wodzów plemiennych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele. Każda z wysp, z wyjątkiem Rarotonga, ma wybieralną lokalną radę i rząd. Mieszkańcy wysp mają obywatelstwo nowozelandzkie. Na wyspach działa kilka partii politycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia