Chromiński Kazimierz
 
Encyklopedia PWN
Chromiński Kazimierz, ur. 1759, Chromna (Siedleckie), zm. 7 VII 1816, Warszawa,
historyk literatury, publicysta;
od 1787 związny z Biblioteką Załuskich, zasłużył się w pomnażaniu jej zasobów; 1795–1815 pracował jako nauczyciel w Lublinie, Wilnie i Świsłoczy, gdzie był także wicedyr. szkół guberni grodzieńskiej; współpracował z „Dziennikiem Wileńskim” i „Tygodnikiem Wileńskim”; autor bogatej informacyjnie, choć kontrowersyjnej materiałowo Rozprawy o literaturze polskiej (1806), która zapoczątkowała badania źródłowe nad piśmiennictwem pol. XVI w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia