Chmielowiec Michał
 
Encyklopedia PWN
Chmielowiec Michał, pseud. M. Sambor, Jałowiec, Witów, ur. 19 X 1918, Biała k. Bielska, zm. 19 V 1974, Londyn,
pisarz, publicysta;
1937–39 w redakcji mies. „Nasz Wyraz”; 1940–42 w łagrach k. Peczory i Workuty; 1942–48 pracownik delegatury w Indiach, min. opieki społ. rządu RP na emigracji, 1943–48 redaktor „Polaka w Indiach”, 1951–53 redaktor działu wydawnictwa „Veritas” w Londynie, 1955–60 pracownik Głosu Ameryki i Radia Wolna Europa, 1960–64 współpracownik sekcji pol. BBC; od 1966 redaktor naczelny tyg. „Wiadomości”; liryki refleksyjne (Chwile 1963), felietony lit. i polit. (Bajki, prawdy, morały... 1968).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia