Chełmińskie, Pojezierze
 
Encyklopedia PWN
Chełmińskie, Pojezierze,
wysoczyzna w zachodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, między dolinami Drwęcy, Osy i Doliną Dolnej Wisły; pow. ok. 2,2 tys. km2;
krajobraz młodoglacjalny: wzniesienia czołowomorenowe zlodowacenia Wisły, sandry, pagórki martwego lodu, kemy, ozy; wysokość do 134 m; niewielkie jeziora (największe — Wieczno i Jez. Chełmżyńskie); obszar bardzo odlesiony; przeważają pola uprawne; znacznie zaludnione; gł. m.: Chełmno (na granicy regionu), Chełmża, Wąbrzeźno.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia