Chabarowsk
 
Encyklopedia PWN
Chabarowsk, 1880–93 Chabarowka,
m. w Rosji, stolica Kraju Chabarowskiego; leży na pr. brzegu Amuru, w pobliżu ujścia Ussuri.
założony 1858 jako strażnica wojsk. Chabarowka; od 1880 miasto, siedziba generała-gubernatora Kraju Amurskiego; od 1893 nazwa Ch. (od J. Chabarowa); po połączeniu linią kol. z Władywostokiem (1897) rozwijał się jako duży ośr. handl. i przem. Dalekiego Wschodu; podczas wojny z Japonią 1904–05 baza flotylli amurskiej; w czasie wojny domowej gł. ośr. walk na Dalekim Wschodzie, 1922 zajęty przez Armię Czerwoną; do 1991 ośr. adm. Kraju Chabarowskiego Ros. FSRR. Rozwinięty przemysł maszyn., metal., stoczn., elektrotechniczny, chem., materiałów bud., włók., spoż., rafinacja ropy naftowej; ważny węzeł komunik. przy Kolei Transsyberyjskiej; port rzeczny, międzynar. port lotn.; liczne szkoły wyższe; muzea.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia