Centrum Demokratyczno-Społeczne
 
Encyklopedia PWN
Centrum Demokratyczno-Społeczne, Centro Democrático Social,
portugalska partia polit., zał. 1974;
po obaleniu rządów M. Caetano w wyniku rewolucji 25 kwietnia; skupiła m.in. część zwolenników polityki umiarkowanych reform Caetano; przywódca: D. Freitas do Amaral; partia chrześc.-demokr., dążyła do ustanowienia neoliberalnych stosunków gosp., reprywatyzacji dóbr znacjonalizowanych po 1974, rewizji konstytucji z 1976; popierana gł. w północnej — konserwatywnej i silnie katol. — części Portugalii; 1976–83: 16–18% mandatów w parlamencie, 1980–83 w koalicji rządowej u boku Partii Socjaldemokr., od 1983 traciła na znaczeniu; od 1995 pod nazwą Partia Ludowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia