Cecora
 
Encyklopedia PWN
Cecora, ob. Ţuţora,
wieś w północno-wschodniej Rumunii, w okręgu Jassy, na prawym brzegu Prutu, ok. 15 km na wschód od m. Jassy.
W 1595 pod C. siły polskiej pod komendą hetmana J. Zamoyskiego odparły atak oddziałów tatarsko-tureckich i na mocy traktatu z 21 X 1595 strona polska zapewniła sobie pobyt swoich załóg w Mołdawii; 18– 29 IX 1620 pod C. walki między armią koronną dowodzoną przez hetmana S. Żółkiewskiego (7–8 tysięcy żołnierzy) a siłami tatarsko-tureckimi pod komendą Iskandera Paşy; 19 IX Polacy ponieśli porażkę, co spowodowało upadek morale żołnierzy; 29 IX Żółkiewski rozpoczął odwrót szykiem taborowym, lecz 6 X w pobliżu granicy na Dniestrze (na skutek paniki) tabor został zdobyty, a hetman zginął.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia