Cecele
 
Encyklopedia PWN
Cecele,
w. w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim (gmina Siemiatycze), na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej.
W 1966–70 zbadano tu birytualne cmentarzysko z późnego okresu wpływów rzym. kultury wielbarskiej (2. poł. II–pocz. V w. n.e.) i kilka grobów z okresu przedrzym. kultury przeworskiej (II–I w. p.n.e.). Ogółem odkryto 555 grobów płaskich i 8 kurhanowych o średnicy 15–20 m z dużymi nasypami kam.; przeważały pochówki ciałopalne, bezpopielnicowe; pośród nich, podobnie jak w grobach z pochówkami szkieletowymi, stwierdzono przewagę szczątków kobiet i dzieci; wyposażenie grobowe stanowiły części stroju, ozdoby, przedmioty toaletowe, naczynia gliniane; cmentarzysko jest reprezentatywne dla późniejszej tzw. cecelskiej fazy rozwojowej kultury wielbarskiej we wschodniej Polsce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia