Całowanie
 
Encyklopedia PWN
Całowanie,
w. w woj. mazowieckim, w pow. otwockim (gmina Karczew), na tarasie nadzalewowym Doliny Środkowej Wisły, ok. 0,5 km od koryta Jagodzianki (prawy dopływ Wisły), przy granicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego;
stanowisko archeol. — kompleks zróżnicowanych chronologicznie i kulturowo obozowisk otwartych, leżących w układzie stratygraf.; najwcześniejsze ślady osadnictwa pochodzą z 1. poł. X tysiącl. p.n.e., najpóźniejsze — z przeł. VIII i VII tysiącl. p.n.e.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia