Bryhaspati
 
Encyklopedia PWN
Bryhaspati
[sanskr. bṛhas-pati ‘pan słowa sakralnego’, ‘pan modlitwy’],
mit. ind. wedyjski bóg sprawujący pieczę nad modlitwą i ofiarą (jadźńa);
stworzył i przekazał ludziom modlitwy skierowane do bogów; był nauczycielem i kapłanem bogów oraz ofiarnikiem pośredniczącym między nimi a światem ziemian; patronował stanowi kapłańskiemu (bramini, warna); w późniejszym hinduizmie stracił na znaczeniu jako bóg, zaczęto uważać go za wieszcza (ryszi).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia