Bodzęta
 
Encyklopedia PWN
Bodzęta, Bodzanta, ur. ok. 1320, Szeligi k. Opatowa, zm. 26 XII 1388, Chełm k. Uniejowa,
arcybiskup gnieźnieński;
wielkorządca krak. 1357–82 (z przerwami), odegrał ważną rolę w okresie bezkrólewia po śmierci Ludwika Węgierskiego, popierał kandydaturę Zygmunta Luksemburskiego (1382), następnie Siemowita IV mazow. (1383), a potem Jadwigi na tron pol.; współtwórca unii pol.-litew.; orzchcił i koronował Władysława II Jagiełłę.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia