Bobyszew Dmitrij W.
 
Encyklopedia PWN
Bobyszew Dmitrij W., ur. 11 IV 1936, Mariupol,
ros. poeta, historyk literatury i krytyk literacki, z zawodu inżynier chemik;
wraz z I. Brodskim, A. Najmanem, J. Rejnem należał do kręgu poetów, którym patronowała A. Achmatowa (poświęciła mu m.in. wiersz Piataja roza); od 1979 na emigracji w Stanach Zjedn.; od 1994 profesor University Illinois w Urbana-Champagne, gdzie wykłada historię literatury ros.; w twórczości poetyckiej B. nawiązuje do liryki R.M. Rilkego; uprawia poezję rel.-filoz., w której poszukiwaniom sensu i piękna, sacrum w życiu codziennym niezmiennie towarzyszą odwołania do świata transcendentnego; zbiory wierszy Zijanija (Paryż 1979), Russkije tercyny i drugije stichotworienija (Petersburg 1992), Zwieri sw. Antonija (bogato ilustrowany przez malarza i wydawcę A. Szemiakina, Nowy Jork 1989).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia