Blok Jedności Narodowej
 
Encyklopedia PWN
Blok Jedności Narodowej,
porozumienie międzypartyjne w Rosji, utworzone 21 X 1917 w Moskwie;
prawicowy odłam aktywizmu pol. w Rosji; zrzeszał konserwatywne organizacje polit. ziemiaństwa pol. z Ukrainy, Białorusi i Litwy: Stronnictwo Nar.-Zachowawcze, Stronnictwo Pracy Nar. na Rusi i Stronnictwo Demokracji Chrześc. na Rusi, wcześniej wchodzące w skład Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego; współpracował z Polskim Komitetem Demokratycznym; opowiedział się za Radą Regencyjną i jej rządami w kraju, popierał tworzenie pol. formacji wojsk. w Rosji; działał do listopada 1918; gł. przywódcy: S. Horwatt, M. Jaroszyński, A. Meysztowicz, S. Radziwiłł, A. Tyszkiewicz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia