Big Bang
 
Encyklopedia PWN
Big Bang
[ang., ‘wielki wybuch’],
ekon. określenie zapożyczone z kosmologii, oznaczające zmiany ustawodawstwa giełdowego w Wielkiej Brytanii.
Zostały zapoczątkowane 27 X 1986, kiedy to na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych dopuszczono m.in. przejmowanie przez zewnętrzne spółki udziałów w firmach będących członkami giełdy, umożliwiając im dostęp od szerokiej bazy kapitałowej pozwalającej sprostać zagranicznej konkurencji. Wszystkim firmom pośredniczącym w obrocie na giełdzie zezwolono na zawieranie transakcji bezpośrednio z klientami bez konieczności angażowania innych podmiotów. Firmom pośredniczącym umożliwiono również organizowanie rynku dla poszczególnych papierów wartościowych. Przy pośredniczeniu w zawieraniu transakcji na giełdzie wyeliminowano stosowanie minimalnej prowizji, umożliwiając członkom giełdy negocjowanie ich wysokości bezpośrednio z klientami. Dotychczasowy, tradycyjny system obrotu, w którym transakcje zawierano fizycznie na parkiecie giełdy, został zastąpiony systemem elektronicznym, pozwalającym na zdalne wykonywanie operacji przy wykorzystaniu połączeń telefonicznych i komputerowych za pomocą 2 nowych Automatycznych Systemów Notowań Giełdowych: dla rynku krajowego — SEAQ i międzynarodowego — SEAQ International.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia