Bielska, Równina
 
Encyklopedia PWN
Bielska, Równina,
wysoczyzna morenowa w południowo-wschodniej części Niz. Północnopodlaskiej, w Polsce i na Białorusi (część wschodnia), między Doliną Górnej Narwi na północy i Wysoczyzną Drohiczyńską na południu;
falista równina urozmaicona wzgórzami kemowymi; dział wód Narwi i Bugu, gł. rz. — Nurzec; we wschodniej części R.B. rozległe kompleksy leśne, największy — Puszcza Białowieska z Białowieskim Parkiem Nar.; liczne rezerwaty przyrody; region roln., rozwinięta gospodarka leśna; gł. m.: Bielsk Podlaski, Hajnówka, gł. ośr. turyst. — Białowieża.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia