Bibliographisches Institut
 
Encyklopedia PWN
Bibliographisches Institut
[bibliogrạ:fıszəs ınstitụ:t] Wymowa,
czołowe niem. wydawnictwo encyklopedyczne, zał. 1826 w Gotha przez J. Meyera, 1828 przeniesione do Hildburghausen, 1874 — do Lipska;
zał. 1826 w Gotha przez J. Meyera, 1828 przeniesione do Hildburghausen, 1874 — do Lipska; początkowo publikowało w dużych nakładach serie klasyków niem. i obcych oraz książki popularnonauk.; od poł XIX w. wyspecjalizowało się w edycjach encyklopedycznych stanowiących typ pośredni między leksykonami a dużymi encyklopediami nauk., wydawało też książki podróżnicze, przyr. oraz słowniki języka niem. K. Dudena; 1946 firmę znacjonalizowano, 1991 zlikwidowano; 1953 spadkobiercy J. Meyera restytuowali Bibliographisches Institut w Mannheim; kontynuował on przedwojenne tradycje; za największe osiągnięcia niem. leksykografii uznaje się 6. edycję Meyers grosses Konversations-Lexikon (t. 1–20 1902–08) i Meyers enzyklopädisches Lexikon (t. 1–32 1971–85); 1984 w wyniku fuzji Bibliographisches Institut z firmą F.A. Brockhaus utworzono w Mannheim wydawnictwo Bibliographisches Institut und F.A. Brockhaus AG; jego publikacje są opatrywane tradycyjnymi nazwami: Meyers...Brockhaus....
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia