Białoruś
 
Białoruś
X–XIV w.
księstwo połockie
XIV w.–XVIII w.
część Wielkiego Księstwa Litewskiego
2. połowa XIX w.
rozbudzenie świadomości narodowej
III–XII 1918
Białoruska Republika Ludowa
1 I 1919
Białoruska SRR
1921
podział między Polskę a sowiecką Rosję
VI 1941–VII 1944
okupacja hitlerowska
25 VIII 1991
proklamowanie niepodległości
2 IV 1997
Związek Białorusi i Rosji
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia