Bettelheim Bruno
 
Encyklopedia PWN
Bettelheim
[bẹtəlhaım]
Bruno, ur. 28 VIII 1903, Wiedeń, zm. 13 III 1990, Silver Spring,
amerykański psychiatra i psycholog, pochodzenia austriackiego.
1938–39 więzień obozów koncentracyjnych w Dachau i Buchenwaldzie, 1940 emigrował do USA; 1944–71 kier. dziecięcego ośr. psychoterapeutycznego przy University of Chicago (od 1952 profesor tego uniw.); autor pracy o funkcjonowaniu psychicznym człowieka w warunkach stresu wywołanego uwięzieniem w obozie koncentracyjnym, twórca psychol. pojęcia sytuacji skrajnej (Individual and Mass Behavior in Extreme Situations 1943, The Informed Heart 1960), zastosowanego później do rozumienia wczesnodziecięcych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza autyzmu (The Empty Fortress 1967); inne prace: Love is not Enough (1950), Truants from Life (1955), A Home for the Heart (1974) — o rozumieniu i wychowaniu dziecka autystycznego, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni (1975, wyd. pol. 1985), Rany symboliczne (1962, wyd. pol. 1989), Surviving and Other Essays (1979) — nawiązująca m.in. do doświadczenia zagłady Żydów, także Freud’s Vienna and Other Essays (1990), Freud i dusza ludzka (1982, wyd. pol. 1991).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia