Bernstein Basil
 
Encyklopedia PWN
Bernstein
[bə̣:rnstaın]
Basil, ur. 1924, zm. 24 IX 2000, Londyn,
ang. socjolog kultury i edukacji;
od 1967 profesor w Inst. Edukacji Uniw. Londyńskiego; przedstawiciel tzw. radykalnej socjologii oświaty i pedagogiki krytycznej; oprac. teorię kodów socjolingwistycznych i zastosował ją do teorii edukacji; opisał zjawisko reprodukcji kulturowej; w świetle badań B. różnice pomiędzy dziećmi wywodzącymi się z środowisk robotniczych a uczniami należącymi do klasy średniej są uwarunkowane odmiennością kodów językowych i kulturowych, przekazywanych dzieciom w procesach socjalizacji i wychowania, w których są odzwierciedlone swoiste wzory postaw i zachowań charakterystyczne dla danej klasy społ.; gł. dzieła: Class, Codes and Control (t. 1–3 1971–75); Towards a Theory of Pedagogic Discourse (1984, wspólnie z M. Diaz), Odtwarzanie kultury (1990, fragmenty Class, Codes and Control).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia