Bank Krajowy (dla) Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim
 
Encyklopedia PWN
Bank Krajowy (dla) Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim,
centralna instytucja kredytowa zaboru austriackiego, założona 1881 we Lwowie; rozpoczął działalność w połowie 1883;
zadaniem Banku Krajowego było udzielanie pożyczek dla rolnictwa, drobnego przemysłu i handlu na warunkach korzystniejszych niż w innych instytucjach kredytowych; 1924 jego zadania przejął Bank Gospodarstwa Krajowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia