Bank Grecji
 
Encyklopedia PWN
Bank Grecji,
grecki bank centralny, założony 1927, z siedzibą w Atenach;
pierwsze operacje przeprowadzono 1928; ma wyłączne prawo emisji pieniądza; prowadzi politykę pieniężną; kontroluje rynek walutowy i transakcje zawierane przez skarb państwa; nadzoruje system bankowy; udziały banku należą do państwa i przedsiębiorstw państwowych, a także do osób prywatnych; ma 27 oddziałów; notowany na Ateńskej Giełdzie Papierów Wartościowych; 1997 dochód netto banku wyniósł 100 433 mln drachm.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia