Baltimore
 
Encyklopedia PWN
Baltimore
[bọ:ltımo:r] Wymowa,
m. w USA, w stanie Maryland, nad zat. Chesapeake.
obszar metropolitalny Waszyngton–B. ok. 7 mln), w skład zespołu miejskiego wchodzi m.in. m. Annapolis (stol. stanu Maryland). Założone 1729, prawa miejskie 1745; od poł. XVIII w. ważny port mor., stocznia i ośr. handl.; odegrało istotną rolę w wojnie o niepodległość Stanów Zjedn. i amer.-bryt. wojnie 1812 roku (baza amer. floty kaperskiej); w XIX w. rozwój związany z budową linii kolejowej Baltimore–Ohio; od przeł. XIX i XX w. ważne centrum przem., ośr. kult. i naukowy. Największe miasto i gł. ośr. gosp. stanu; jeden z ważniejszych ośr. hutnictwa żelaza i stali w USA; przemysł lotn., stoczn., elektroniczny, elektrotechniczny, włókien sztucznych, odzieżowy, rafineria ropy naftowej; wielki mor. port handl.; najstarsza w kraju baza marynarki wojennej (od 1797); węzeł komunik.; ważny ośrodek kult. i nauk., m.in. 5 uniwersytetów (w tym Uniw. Johnsa Hopkinsa, zał. 1876) i in. wyższe uczelnie, liczne muzea i galerie sztuki; domy mieszkalne z XVIII, XIX w., klasycyst. budynki uniw. stanowego (pocz. XIX w.), liczne kościoły z XVIII–XIX w. (m.in. klasycyst. katedra Wniebowzięcia N.M.P. — XIX w.).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Baltimore, panorama miasta (Stany Zjednoczone)fot. M. Dworzańska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia