Bacevičius Vytautas (Witold)
 
Encyklopedia PWN
od 1940 w Stanach Zjedn.; jego twórczość, wyrosła z tradycji neoromant., rozwinęła się w kierunku atonalnego i atematycznego ekspresjonizmu; 7 symfonii, Poème electrique na orkiestrę (1932), utwory kamer., fortepianowe (m.in. 5 koncertów), opera Vaidiluté (1970).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia