Awesta
 
Encyklopedia PWN
Awesta
[średniopers. apastak ‘podstawa’, ‘tekst podstawowy’],
zbiór tekstów rel. zaratusztrianizmu.
Na współcz. zapis A. składa się z 5 części: Jasna [‘kult’, ‘liturgia’], która zawiera Gathy [‘pieśni modlitewne’], najstarszą część przypisywaną Zaratusztrze, i liturgiczne inwokacje; Jaszty [‘hymny’, ‘pieśni pochwalne’]; Wisprat [‘wszyscy sędziowie’] — modlitwy i inwokacje; Widewdad [‘prawo przeciw demonom’], także Wendidad — przepisy prawa rel. oraz saga o stworzeniu; Chorda Awesta [‘mała Awesta’] — wyciąg z poprzednich ksiąg; większość ksiąg jest wierszowana; są to najstarsze znane formy staroirańskiej poezji sylabicznej; istnieje komentarz (zend) w języku pahlawi do tekstu awestyjskiego; 1771 A. Duperron wydał pierwszy w Europie przekład (fr.) A.: Zend-Avesta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia