Askaniusz
 
Encyklopedia PWN
Askaniusz, gr. Askánios, łac. Ascanius Iulus,
mit. rzym. w ogólnie przyjętej wersji mitu, od czasów Augusta, a utrwalonej przez Wergiliusza, syn Eneasza i Trojanki Kreuzy;
po śmierci ojca król Latynów i założyciel Alba Longa; potomkowie jego, nie sprawujący władzy król. (która przeszła na jego brata przyrodniego, Sylwiusza, syna Eneasza i Liwinii), nazwali się Juliuszami (Iulii) od przydomka Iulus, utworzonego od imienia Ilus (Trojanin), jaki nosił A. w Troi; w starszej wersji rzym. syn Lawinii, czasem przedstawiany jako ostateczny zwycięzca w wojnie z Mezencjuszem, w której zginął Eneasz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia