Armenia Mała
 
Encyklopedia PWN
Armenia Mała, Armenia Cylicyjska, zw. też Królestwem Cylicji,
państwo istniejące 1073–1375 w Cylicji.
Utworzone przez uchodźców z Armenii podbitej przez Turków seldżuckich, ok. 1080–1224 pod rządami dyn. Rubenidów; znaczenie międzynar. osiągnęła Armenia Mała stając się królestwem za Leona II (1186–1219), który 1198 przyjął koronę jako lennik papieża; następny król Hetum I (1226–70), założyciel dyn. Hetumidów (panowała do 1342) ugruntował znaczenie polit. państwa; od końca XIII w. Armenia Mała zaczęła chylić się ku upadkowi; 1375 wraz ze zdobyciem Sis przez Mameluków, nastąpiła likwidacja Armenii Małej; od XVI w. Cylicja stała się prow. imperium osmańskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia