Arbanon
 
Encyklopedia PWN
Arbanon,
w starożytności miasto na terenach obecnej północnej Albanii;
przez Klaudiusza Ptolemeusza (II w. n.e.) nazywane Albanopolis, obecnie identyfikowane z Krują; w czasie panowania bizantyńskiego A. nazywano ludność w dorzeczu rz. Mat; w X w. utworzono na tym obszarze archontię (jednostkę adm.) także pod nazwą A.; bizant. rządcy A. zapewnili sobie współpracę lokalnej starszyzny plemiennej, która zaczęła przekształcać się w warstwę możnowładczą; z niej wywodził się klan Progonitów, których efemeryczne księstwo Arberia (przeł. XII i XIII w.) stało się pierwszym państwem albańskim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia