Antropogeneza.
 
Antropogeneza. Czas występowania form przedludzkich i ludzkich (wg Encyclopedia of Human and Prehistory 1988, The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution 1995, Science et Avenir 1996); A. — Australopithecus, H. — Homo, H.s. — Homo sapiens
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia