Antarktyka. Odkrycia i podróże
 
Encyklopedia PWN
Antarktyka. Odkrycia i podróże.
Wyspy leżące na peryferiach Antarktyki odkrywali: 1501–02 A. Vespucci, 1739–72 żeglarze fr. i 1772–75 J. Cook; odkrywcami kontynentu Antarktydy byli 28 I 1820 F.F. Bellingshausen i M.P. Łazariew. W 1. poł. XIX w. poszczególne fragmenty wybrzeży kontynentu odkryli: N. Palmer, J. Weddell, J.C. Ross, Ch. Wilkes, J. Dumont d’Urville. W 1874 G.S. Nares potwierdził istnienie kontynentu Antarktydy. W końcu XIX w. W. Brytania i Francja zał. pierwsze stacje nauk. na wyspach Antarktyki, przystąpiono także do badań Antarktydy; 1895 C. Borchgrevink pierwszy wylądował na wybrzeżu kontynentu; 1897–99 wyprawa na statku Belgica, pod dowództwem A. Gerlache↱a de Gomery, z udziałem H. Arctowskiego (kier. nauk.), A.B. Dobrowolskiego i R. Amundsena dokonała pierwszego zimowania w Antarktyce. Najwybitniejsi badacze Antarktydy na pocz. XX w.: N.O. Nordenskjöld, E. von Drygalski, R. Scott, J. Charcot, W. Filchner. Próbę dotarcia do bieguna południowego podjął 1908–09 E. Shackleton, który osiągnął 88°23'S; 1911 R. Amundsen został zdobywcą bieguna południowego, 1912 dotarł tam R. Scott. Pionierem lotnictwa na obszarze Antarktydy był 1928 G.H. Wilkins; 1929 R.E. Byrd dokonał pierwszego przelotu samolotem nad biegunem. Powstały nowe stacje nauk. na wyspach Antarktyki, zał. przez Norwegię, Nową Zelandię i Australię. Badania nauk. Antarktydy prowadziły początkowo gł. Stany Zjedn., opierając się na pracach badawczych stacji nauk. Little America (4 wyprawy pod kierownictwem Byrda, 1928–47); od 1946 działa wielka stacja amer. McMurdo. Aby uzasadnić swe roszczenia do poszczególnych części Antarktydy, W. Brytania, Argentyna, Chile, Francja i Australia zał. 1942–56 stacje nauk. na kontynencie. Do lepszego poznawania Antarktyki przyczynił się gł. Międzynar. Rok Geofiz. (1957–58), a także związane z nim prace przygotowawcze; do badań nauk. zastosowano nowocz. sprzęt transportowy (specjalne ciągniki, samoloty); 1957–58 V.E. Fuchs i E. Hillary po raz pierwszy przebyli w poprzek cały kontynent, a 1958 wyprawa radziecka zdobyła biegun względnej niedostępności; na Antarktydzie powstały 54 stacje prowadzące badania nauk. gł. z zakresu kartografii, geologii, oceanologii, glacjologii, meteorologii i magnetyzmu ziemskiego. W 1958 został powołany Kom. Nauk. do Badań Antarktyki (SCAR — Scientific Committee of Antarctic Research), w którego skład weszło 12 państw biorących udział w badaniu Antarktyki (Argentyna, Australia, Belgia, Chile, Francja, Norwegia, Nowa Zelandia, Związek Południowej Afryki, USA, W. Brytania, ZSRR). Prace zapoczątkowane podczas Międzynar. Roku Geofiz. są kontynuowane; na Antarktyce jest czynnych ok. 50 stałych stacji naukowych. W 1959 Polska przejęła od ZSRR stację Dobrowolski, w której prowadziły badania Pol. Wyprawy Antark.: I (1958–59) i II (1966–67); 1975–76 odbyła się pierwsza pol. wyprawa oceanograf. na morza antarktyczne na statku badawczym Profesor Siedlecki; 26 II 1977 otwarto na Wyspie Króla Jerzego pierwszą stałą pol. stację nauk. w Antarktyce. (Arctowski). W 1985 R. Swan wraz z towarzyszami osiągnął biegun bez użycia psich zaprzęgów i radia, 1989–90 pierwsza niezmechanizowana Wyprawa Transantarktyczna, kierowana przez Amerykanina W. Stegera i Francuza Jean-Louisa Etienne’a, przekroczyła Antarktydę psimi zaprzęgami, 1992 R. Fiennes i M. Stroud przekroczyli w poprzek Antarktydę na nartach, 1992 E. Kagge dotarł do bieguna samotnie na nartach, a 1997 powtórzył to Polak M. Kamiński. Od 1956 rozwój turystyki: rejsy statkami, loty helikopterami, przeloty samolotami pasażerskimi na małych wysokościach, wizyty w stacjach naukowych, wyprawy do wnętrza kontynentu w celu uprawiania wspinaczki wysokogórskiej (gł. Masyw Vinsona), narciarstwa, fotografowania przyrody lub powożenia psimi zaprzęgami. Zapoczątkowano badania naukowe nad wpływem ruchu turystycznego na stan polarnego środowiska naturalnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia