Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej
 
Encyklopedia PWN
Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej,
wydawnictwo źródeł hist.;
zawiera materiały z Archiwum Krajowego Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie (tzw. Archiwum Bernardyńskie), m.in. Kodeks dyplomatyczny Rusi Czerwonej z XIV–XVI w., zapiski sądowe i uchwały sejmików z XVIII w.; wyd. we Lwowie (t. 1–25 1868–1935) przez K. Liskego (t. 1–14), A. Prochaskę (t. 16–24) i W. Hejnosza (t. 25).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia