Akademia Duchowna
 
Encyklopedia PWN
Akademia Duchowna,
nazwa wyższych katol. szkół teol. kształcących duchownych pol. z zaboru rosyjskiego;
istniały w: Wilnie 1832–42 (kontynuacja sekcji teol. zamkniętego Uniw. Wil.), Warszawie 1835–67 (utworzona nakazem carskim po zamknięciu Uniwersytetu Warszawskiego w miejsce Seminarium Gł.), Petersburgu 1842–1918 (przeniesiona z Wilna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia