Abu al-Faradż
 
Encyklopedia PWN
Abu al-Faradż, Abū al-Faraj, Ibn al-‘Ibrī, przydomek Bar Hebraeus, ur. 1226, zm. 1286,
syr. pisarz, historyk, teolog, biskup jakobicki
wszechstronna twórczość obejmuje prace z zakresu teologii: Menoret gudse [‘świecznik świątyń’], filozofii, historii, komentarz do Pisma ŚwiętegoAwsar raza [‘skarbiec tajemnic’], także utwory poet. i prozatorskie oraz erudycyjne dzieło encyklopedyczne Hewat hekmato [‘śmietanka mądrości’].
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia