APRA
 
Encyklopedia PWN
APRA, właśc. Alianza Popular Revolucionaria Americana (hiszp.), Amerykański Ludowy Sojusz Rewolucyjny, ob. w Peru Partido Aprista Peruano (hiszp.), Peruwiańska Partia Aprystowska,
ogólnoamer. ruch polit., zainicjowany 1924, ob. peruw. partia polityczna.
Ruch został powołany przez działaczy peruwiańskich, z V.R. Haya de la Torre na czele, przebywających na emigracji w Meksyku; głosił program obejmujący walkę z imperializmem północnoamer., nacjonalizację ziemi i przemysłu, umiędzynarodowienie Kanału Panamskiego, sojusz klasowy (pod kierunkiem klas średnich i intelektualistów), obronę interesów nar. przez silne państwo; odwoływał się do idei jedności Ameryki Łac., akcentował konieczność uwzględniania specyfiki latynoamer. i poszukiwania odmiennych od eur. rozwiązań problemów społ.-ekon. i politycznych. W Peru ruch 1928 przyjął formę partii polit., od 1931 jako Peruw. Partia Aprystowska (do 1979 pod przywództwem Haya de la Torre); w programie m.in. reforma rolna, rozwój spółdzielczości, nacjonalizacja górnictwa, kontrola nad obcym kapitałem, poprawa warunków pracy, rozdział Kościoła od państwa; 1945–48 współrządząca; 1962 niedopuszczona do rządów przez wojsk. zamach stanu; ob. o charakterze socjaldemokr.; 1985–90 i 2006–11 rządząca — prezydentem A. García Pérez. Sekcje APRA poza Peru zanikły.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia