Wichita
 
Encyklopedia PWN
Wichita
[uı̣czıto:] Wymowa,
m. w USA, w stanie Kansas, nad rz. Arkansas.
Założona 1864; prawa miejskie 1871. Ośr. handl. i przem. regionu roln.; przemysł gł. lotn. (m.in. zakłady koncernu Boeing), chem., petrochemiczny, spoż., maszyn. oraz poligraficzny; węzeł komunik.; uniw. (najstarsze zał. 1895 i 1898).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia