Stachowicz Michał
 
Encyklopedia PWN
Stachowicz Michał, ur. 14 VIII 1768, Kraków, zm. 26 III 1825, tamże,
malarz, rytownik;
w twórczości łączył prowincjonalną naiwność ze szczerym patriotyzmem; malował współcz. mu wydarzenia (np. Przysięga Kościuszki, Wjazd Księcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa), sceny rodzajowe, obrazy rel., portrety i malowidła ścienne; zajmował się też grafiką i ilustratorstwem (m.in. w Monumenta regnum Poloniae Cracoviensia 1822–27).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia