Pen Club
 
Encyklopedia PWN
Pen Club
[pen klab; ang.],
międzynar. organizacja pisarzy, zał. 1922 w Londynie;
nazwa od pierwszych liter ang. słów: poets, playwrights [‘poeci, dramatopisarze’], essayists [‘eseiści’], novelists [‘powieściopisarze’], tworzących wyraz pen [‘pióro’]; stawia sobie za cel realizację idei zbliżenia kult. między narodami, zrzesza pisarzy rozmaitych narodowości, przekonań światopoglądowych i polit.; pol. oddział Pen Clubu powstał 1924 z inicjatywy S. Żeromskiego, 1933–78 działał pod przewodnictwem J. Parandowskiego, następnie J. Żuławskiego; XII 1981 zawieszony, 1983 reaktywowany, z jednoczesnym rozwiązaniem zarządu i powołaniem zarządu komisarycznego, wznowił działalność IX 1988, prezesi: 1991–96 A. Międzyrzecki, 1997–99 J. Bocheński, 1999–2001 J. Maciejewski, W. Bartoszewski 2001–10, następnie Adam Pomorski; uwagę skupia gł. na twórczości przekładowej (od 1929 nagrody przyznawane tłumaczom pol. i obcym).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia