Kostenko Lina
 
Encyklopedia PWN
Kostenko Lina, ur. 19 III 1930, Rżyszczew (obwód kijowski),
poetka ukraińska;
autorka liryków miłosnych i patriotycznych (zbiór Witryła 1958); zbiory wierszy: Mandriwky sercia (1961), Nad berehamy wicznoji riky (1977), Nepowtornist’ (1980), Sad netanuczych skulptur (1987) i wierszowaną powieść hist. Marusia Czuraj (1979) poświęciła problemom moralnym i egzystencjalnym współcz. człowieka; przekłady poezji pol. (utwory M. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej) i czeskiej; pol. wybór wierszy I dzień i noc, i mgnienie (1997).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia