Kępiński Zdzisław
 
Encyklopedia PWN
Kępiński Zdzisław, ur. 9 IV 1911, Pruszków k. Warszawy, zm. 24 I 1978, Poznań,
historyk sztuki, krytyk artyst., muzealnik i malarz;
specjalizował się w sztuce średniow. i nowoczesnej; 1945 wojew. konserwator zabytków w Poznaniu; odkrywca zespołu rzeźb rom. w Strzelnie; 1945–48 dyr. Muzeum Wielkopol., a następnie Muzeum Nar. w Poznaniu; od 1954 profesor UAM w Poznaniu, 1961–75 PWSSP tamże; Symbolika Drzwi Gnieźnieńskich (1959), Wit Stwosz w starciu ideologii religijnych Odrodzenia — Ołtarz Salwatora (1969), Impresjonizm (1973), Mickiewicz hermetyczny (1980).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia