Cleveland
 
Encyklopedia PWN
Cleveland
[klị:wlənd] Wymowa,
m. w USA, w stanie Ohio, na południowym brzegu jez. Erie, przy ujściu rz. Cuyahoga.
założone 1796, prawa miejskie 1836; gwałtowny rozwój Cleveland po otwarciu w 1. poł. XIX w. kanałów: Erie i Ohio oraz St. Mary’s Falls (1855); stało się jednym z największych amer. ośr. transportowych; od wojny secesyjnej rozwój przemysłu ciężkiego i rafineryjnego (1870 zał. Standard Oil Co.), gwałtowny napływ ludności; 1966 zamieszki na tle rasowym; duży ośrodek polonijny. Jeden z gł. ośr. przem. USA; rozwinięte hutnictwo żelaza (pierwsza huta powstała 1828) i aluminium oraz przemysł środków transportu, maszyn., metal. i chem.; duże znaczenie ma także przemysł elektrotechniczny, elektroniczny, spoż. (zwłaszcza mięsny), poligraficzny, odzieżowy; ważny ośrodek handl. i finansowy; wielki węzeł komunik.; jeden z gł. portów Wielkich Jezior (dł. nabrzeży ok. 125 km); liczne szkoły wyższe (m.in. 3 uniw., zał. 1826, 1886 i 1964) i ośr. badawcze, m.in. medyczne, lotniczy i kosmiczny; centrum kult. ze słynną orkiestrą symfoniczną Cleveland Symphony Orchestra, zał. 1918 (1933–43 dyrygentem był A. Rodziński); muzea; domy z XIX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia