Buenos Aires
 
Encyklopedia PWN
Buenos Aires Wymowa,
stolica Argentyny, we wschodniej części kraju, na pr. brzegu La Platy;
Założone 1536 przez Hiszpanów (P. de Mendoza); 1541 opuszczone, 1580 odnowione; od 1661 siedziba audiencji, od 1776 — władz wicekrólestwa La Platy; w pocz. XIX w. (od 1810) ośr. walki o niepodległość; stol. Zjednoczonych Prowincji La Platy, od 1829 — prowincji Buenos Aires; ważne funkcje gosp. (port) i polit. w państwie; od 1862 tymczasowa stol., od 1880 stol. Argentyny; na przeł. wieków szybki przyrost ludności (imigracja); największe skupisko miejskie Polonii w Argentynie. Trzecie miasto Ameryki Południowej, po São Paulo i Rio de Janeiro; w skład zespołu miejskiego Buenos Aires wchodzą m.in. m.: San Justo, Morón, Lanús, Lomas de Zamora, General San Martín, Quilmes, Avellaneda, General Sarmiento. Jeden z gł. ośrodków przem., handl., kult. i nauk. Ameryki Łac.; przemysł samochodowy, hutnictwo żelaza, rafinerie ropy naftowej, przemysł chem., włók., spoż. (zwłaszcza mięsny, młynarski); największy port mor. kraju, jeden z gł. w Ameryce Południowej; port rzeczny; wielki węzeł komunikacji kol., drogowej i lotn. (port lotn. o znaczeniu międzynar.); metro; 3 uniw. (najstarszy zał. 1821), liczne instytuty nauk., biblioteki (m.in. nar.), muzea. W centrum miasta — najstarszej, portowej części Buenos Aires, położonej nad La Platą — nowoczesna wysoka zabudowa obok niskich domów w stylu kolonialnym, ulice przeważnie wąskie i jednokierunkowe (calles) oraz nieliczne szerokie aleje (avenidas); wokół centrum nowoczesne dzielnice mieszkaniowe (m.in. dzielnice Belgrano i Palermo), przem. i reprezentacyjne; na peryferiach dzielnice nędzy — villas miserias; liczne parki (m.in. park Palermo, zał. wg projektu Cz.J. Wysockiego) i pomniki; zabytki arch. z XVIII w. (katedra, kościoły: Nuestra Señora del Pilar, S. Catalina, S. Francisco i in.; część ratusza), XIX i 1. poł. XX w. (gmach Kongresu, teatr Colón).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Buenos Aires, gmach Kongresu .fot. T. Kniołek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Buenos Aires, Pałac Prezydencki (Argentyna)fot. T. Kniołek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Buenos Aires, dzielnica włoskich imigrantów La Bocafot. Glob 4/P. Rojan
Buenos Aires, Teatro Colon (Argentyna)fot. T. Kniołek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Buenos Aires, jedna z ulic (Argentyna)fot. M. „Kruger” Kiersztyn/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Buenos Aires, zdjęcie satelitarne fot. NASA

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia