zszywarkami drutem

Encyklopedia PWN

maszyna do łączenia elementów drewnianych ze sobą lub tkaninami, tworzywami sztucznymi itp. za pomocą zszywek (klamerek z drutu);
dział techniki poligraficznej zajmujący się procesami wykończeniowymi odbitek drukowych, mającymi na celu wytworzenie produktu w postaci książki, broszury, gazety i innych.
maszyny do oprawiania druków (książek, broszur i in.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia