zoologii

Encyklopedia PWN

zoologia
[gr. zṓon ‘zwierzę’, lógos ‘słowo’, ‘pojęcie’],
nauka o zwierzętach, stanowiąca część biologii
Brzęk Gabriel, ur. 25 V 1908, Błażowa, zm. 29 X 2002, Lublin,
zoolog, historyk zoologii;
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
Agassiz
[agasị]
Jean Louis Rodolphe, ur. 28 V 1807, Môtier-en-Vully (kanton Fryburg), zm. 14 XII 1873, Cambridge (stan Massachusetts, USA),
szwajcarski zoolog, paleontolog, geolog, glacjolog i wykładowca.
Andrzejewski Roman, ur. 9 II 1930, Niegibalice (Kujawy), zm. 10 X 2015,
ekolog;
Dybowski Benedykt Tadeusz, ur. 12 V 1833, Adamaryn (Białoruś), zm. 31 I 1930, Lwów,
polski zoolog, lekarz, pedagog, działacz społeczny i polityczny.
entomologia
[gr. éntomon ‘owad’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział zoologii zajmujący się badaniem owadów.
dyscyplina zoologii badająca fauny określonych obszarów, środowisk i okresów geologicznych;
odmiana, w botanice varietas, w zoologii aberratio,
genet.varietas (w botanice), aberratio (w zoologii), jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów, niższa od podgatunku;
Raabe Zdzisław, ur. 19 X 1909, Kraków, zm. 12 II 1972, Warszawa,
syn Henryka, brat Leszka, zoolog;
Simpson
[sımpsn]
Georges Gaylord, ur. 16 VI 1902, Chicago, zm. 6 XII 1984, Tucson (stan Arizona),
amer. zoolog, paleontolog, ewolucjonista.
Skowron Stanisław, ur. 27 IV 1900, Łoniów k. Sandomierza, zm. 28 V 1976, Kraków,
zoolog, genetyk, ewolucjonista; popularyzator biologii;
biologia
[gr. bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem;
Jundziłł Stanisław Bonifacy, ur. 6 V 1761, Jasiańce (pow. lidzki), zm. 15 IV 1847, Wilno,
przyrodnik, pijar;
Kawecki Zbigniew, ur. 26 III 1908, Jaworzno, zm. 29 I 1981, Warszawa,
zoolog;
Lamarck
[lamạrk]
Jean Baptiste de Monet de Wymowa, ur. 1 VIII 1744, Bazentin (Pikardia), zm. 18 XII 1829, Paryż,
francuski biolog, ewolucjonista, który zreformował układ systematyczny zwierząt; twórca lamarkizmu.
akarologia
[gr.],
dział zoologii zajmujący się badaniem roztoczy.
arachnologia
[gr.aráchnē ‘pająk’, lógos ‘nauka’],
dział zoologii zajmujący się badaniem pajęczaków.
Baer
[be:r]
Karl Ernst von, ur. 28 II 1792, Piep (Estonia), zm. 28 XI 1876, Dorpat,
biolog ros., pochodzenia niemieckiego;
bioakustyka
[gr.],
dział zoologii, który bada i systematyzuje dźwięki wydawane przez zwierzęta.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia