zmienny

Encyklopedia PWN

kurs walutowy zmienny (płynny kurs walutowy),
kurs walutowy kształtowany na rynku walutowym.
inform. pojęcie w proceduralnym języku programowania wysokiego poziomu określające pewien obszar pamięci komputera;
mat. wielkość (o ustalonej nazwie, np. x, y, t), która może przybierać wartości z określonego zbioru.
zmienna losowa skokowa, zmienna losowa dyskretna,
mat. zmienna losowa, która przyjmuje wartości ze skończonego bądź przeliczalnego zbioru wartości x1, x2, ... , xn, ...;
wyrażenie występujące w funkcji log., pozbawione samodzielnego znaczenia, skrótowy zapis (zwykle znak literowy) zastępujący wyrażenie sensowne;
zmienna niezależna, argument funkcji,
mat. zmienna, od wartości której zależy wartość funkcji, czyli np. x dla funkcji y = f(x);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia