zmarszrutyzowanych

Encyklopedia PWN

pociąg, pociąg kolejowy,
zespół sprzęgniętych ze sobą pojazdów szynowych, z których co najmniej jeden jest czynnym (ciągnącym lub pchającym p.) pojazdem trakcyjnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia