zapalenie

Encyklopedia PWN

med. zespół miejscowych odczynów obronnych ustroju na bodziec zapaleniotwórczy, np.: biologiczny (bakterie, wirusy, pasożyty, tkanka martwicza), chemiczny, termiczny, mechaniczny;
med. pojęcie obejmujące wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Crohna;
med. choroba infekcyjna z głównym nasileniem procesu zapalnego w tkankach opon mózgowo-rdzeniowych;
zapalenie tkanki kostnej, zapalenie kości nieswoiste,
med. zakażenie tkanki kostnej wywołane drobnoustrojami — najczęściej gronkowcem, rzadziej paciorkowcem lub bardzo rzadko pałeczką ropy błękitnej i pałeczką odmieńca;
med. infekcyjna choroba mózgu wywołana przez wirusy lub bakterie, rzadziej przez inne czynniki chorobotwórcze, jak drożdżaki, pasożyty;
wet. grupa wirusowych chorób zwierząt;
med. jedna z kolagenoz, przewlekła choroba zapalna mięśni z zajęciem skóry lub nie, u podłoża której leżą zaburzone mechanizmy immunologiczne.
med. stan zapalny trzustki, ostry lub przewlekły.
med. pojęcie używane dawniej na określenie uszkodzenia wielu nerwów obwodowych;
guzkowe zapalenie tętnic, zapalenie wielotętnicze,
choroba zaliczana do kolagenoz, charakteryzująca się procesem zapalnym obejmującym ściany małych i średnich naczyń tętniczych.
choroba wywołana przez arbowirusy z rodzaju Flavivirus;
nagminne zapalenie przyusznic, nagminne zapalenie ślinianek, świnka,
ostra wirusowa choroba zakaźna wieku dziecięcego;
med. rodzaj zapalenia jelita grubego charakteryzujący się występowaniem mikroskopowych zmian powstających w wyniku ponadnabłonkowego odkładania się kolagenu;
med. rodzaj zapalenia jelita grubego, w którym stwierdza się znacznie zwiększoną obecność limfocytów w nabłonku błony śluzowej (20–25%, normalnie 5%).
choroba zakaźna wywołana przez dwoinkę zapalenia opon mózgowych Neisseria meningitidis;
med. nieswoiste zapalenie śródmiąższu nerek;
ostra wirusowa choroba dróg oddechowych dzieci, z charakterystycznym obrzękiem błony śluzowej w podgłośniowej części krtani i lepką, zasychającą wydzieliną w drogach oddechowych;
reumatoidalne zapalenie stawów, dawniej gościec przewlekły postępujący,
przewlekłe zapalenie wielostawowe, gł. stawów dłoni i stóp, o postępującym przebiegu;
ostre lub przewlekłe schorzenie, gł. wskutek zatrzymania odpływu treści pokarmowej z wyrostka robaczkowego;

Słownik języka polskiego PWN

zapalenie «stan chorobowy tkanki wywołany zakażeniem lub urazem»
kleszczowe zapalenie opon mózgowych «ostra choroba zakaźna wywoływana wirusem przenoszonym na człowieka poprzez ukąszenie kleszcza»
nagminne zapalenie wątroby «wirusowe zapalenie wątroby szerzące się drogą pokarmową»
zapalićzapalać
1. «sprawić, że coś zaczyna się palić»
2. «włączając dopływ prądu, spowodować, że coś się zaświeci»
3. «rozżarzyć tytoń w papierosie, fajce itp., przytykając doń płomień zapałki lub zapalniczki i wciągając dym w płuca»
4. pot. «uruchomić jakieś urządzenie przez włączenie źródła energii»
5. «rozbudzić w kimś zapał»
zapalony «oddający się jakiemuś zajęciu z zapałem»
zapalić sięzapalać się
1. «zacząć się palić»
2. «zacząć się świecić»
3. «zacząć błyszczeć»
4. «nabrać zapału do jakiegoś działania»
5. «oddać się czemuś z wielkim zapałem»
6. «o uczuciu: zawładnąć kimś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia