złoty

Encyklopedia PWN

złoty, złoty polski, zł:
Złoty Lajkonik, 1997–2001 Złoty Krakowski Lajkonik,
gł. nagroda w edycji krajowej Międzynar. i Ogólnopol. Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych w Krakowie (od 2001 Krak. Festiwal Film.), przyznawana od 1964;
Złoty Smok, 1964–65 Złoty Smok Wawelski,
gł. nagroda w międzynar. edycji Międzynar. i Ogólnopol. Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych (od 2001 Krak. Festiwal Film.), przyznawana od 1964;
rzem. artyst. odmiana haftu wypukłego, → haft.
bot. roślina krzewiasta, → forsycja, także → złotokap.
ekon. jednostka rozrachunkowa używana w Polsce do 1982 w zestawieniach planów i statystyk handlu zagranicznego i obrotów płatniczych z zagranicą.
Złoty Dom, Domus Aurea,
rezydencja cesarza Nerona;
nagroda korespondentów prasy zagr. w Hollywood, przyznawana od 1945 za najlepsze filmy, reżyserię, scenariusz, role.
gł. nagroda festiwalu film. w Wenecji, przyznawana z przerwami od 1935.
gł. nagroda festiwalu film. w Berlinie, przyznawana od 1951 (do 1990 w Berlinie Zachodnim).
złoty podział, podział harmoniczny,
mat., szt. plast. podział odcinka o długości a na odcinki o długości x i ax, które spełniają warunek ;
Złoty Róg, Haliç,
zat. w eur. brzegu cieśn. Bosfor (morze Marmara), w Stambule;
tygodnik lit., artyst. i społ., wyd. 1911–14 w Warszawie;
srebrna moneta austr. 1559–1857 (i pieniądz papierowy) równa 60 krajcarom.
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, na pograniczu G. Złotych i Przedgórza Paczkowskiego, w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym, na granicy z Czechami.
filoz. rozwiązanie pośrednie, unikające skrajności i jednostronności (umiar);
potoczne określenie porozumienia zawartego na jesieni 1933 między Belgią, Francją, Holandią, Polską i Włochami, mającego na celu utrzymywanie systemu waluty złotej, obronę parytetu swoich walut w stosunku do złota i zapewnienie swobody międzynarodowego przepływów kapitału;
jednostronna ozdoba (kolista zawieszka) ze złotej blaszki, naśladująca rzymski medalion;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

jaź złoty «ozdobna odmiana jazia»
podział złoty, harmoniczny mat. «podział na dwie nierówne części, gdy całość tak się ma do większej części jak większa część do mniejszej»
złoty I «jednostka monetarna w Polsce»
• złotowy
złoty II
1. «zrobiony ze złota lub pozłacany»
2. «mający barwę złota»
3. «najlepszy w swoim rodzaju»

• złoto • złociutki
złoty cielec «według Biblii: złoty posąg bóstwa, czczony przez Izraelitów jako święte zwierzę»
złoty dewizowy «w PRL: jednostka rozrachunkowa stosowana w handlu zagranicznym»
złoty medal «medal przyznawany za pierwsze miejsce w zawodach sportowych, w konkursie, na wystawie»
złoty medalista «zdobywca złotego medalu»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
złoty reński
1. «dawna jednostka monetarna w krajach niemieckich»
2. «dawna jednostka monetarna Austrii i Węgier»
parytet złota «zawartość czystego złota w jednostce monetarnej»
złota księga
1. «księga, w której upamiętnia się ważne fakty i nazwiska osób zasłużonych dla jakiejś zbiorowości lub instytucji»
2. «ozdobnie wydany zbiór najważniejszych utworów danego gatunku, jakiejś epoki literackiej itp.»
złota płyta «płyta, której sprzedaż przekroczyła 100 tysięcy egzemplarzy; też: nagroda dla artysty lub zespołu, którego płyta rozeszła się w takim nakładzie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia