wulkaniczne

Encyklopedia PWN

gazy towarzyszące działalności wulkanicznej;
ekshalacje wulkaniczne
[łac. exhalatio ‘wydychanie’],
wyziewy gazów i par wydobywające się z krateru i szczelin wulkanu przed erupcją i po niej, a także w czasie jej trwania, oraz ze stygnących pokryw wulkanicznych.
ogólne określenie skał pochodzenia wulkanicznego, do których zalicza się skały wylewne i hipabisalne (zestalone bezpośrednio pod powierzchnią Ziemi), także skały zbudowane z materiałów piroklastycznych i kopalne produkty ekshalacji wulkanicznych.
góry utworzone w wyniku działalności wulkanicznej: powstawania wulkanów i gromadzenia się produktów ich wybuchów na powierzchni Ziemi;
jezioro powstałe w kraterach (kraterowe, kalderowe) wygasłych wulkanów (Bolsena, Tal), w zagłębieniach lawy (lawowe) oraz w wulkanach eksplozywnych, tzw. maary.
geol. ognisko magmowe zasilające wulkan.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia