wodnorurkowe

Encyklopedia PWN

kocioł wodnorurkowy, kocioł opłomkowy,
kocioł parowy, w którym przez rury o niewielkich średnicach (opłomki) przepływa woda i ogrzewa się od omywających je gorących spalin i od promieniowania ścian komory paleniska.
urządzenie, w którym woda w wyniku ogrzewania zmienia stan skupienia i staje się parą nasyconą lub przegrzaną o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego; para jest użytkowana na zewnątrz kotła;
Szuchow Władimir G., ur. 28 VIII 1853, Grajworon (obwód biełgorodski), zm. 2 II 1939, Moskwa,
ros. inżynier, wynalazca; od 1927 czł. Akad. Nauk ZSRR;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia