wiosenna

Encyklopedia PWN

ruch mas wodnych w zbiornikach wód stojących (oceanach, morzach, jeziorach) w następstwie oddziaływania czynników zewn. i wewnętrznych (np.: gradientu ciśnienia, temperatury, gęstości wód), a także siły Coriolisa.
czas związany z położeniem na sferze niebieskiej punktu równonocy wiosennej.
łow. zamaskowane stanowisko myśliwskie zbudowane na ziemi;
Debussy
[debüsị]
Claude Achille Wymowa, ur. 22 VIII 1862, Saint-Germain-en-Laye, zm. 25 III 1918, Paryż,
kompozytor francuski.
drobne cebulki cebuli zwyczajnej (o średnicy 0,5–2,5 cm) z wiosennego siewu,
znaczny spadek koncentracji ozonu w atmosferze ziemskiej (do 90% średniej koncentracji);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia